Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych oraz wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej. Jej głównym celem jest zmniejszenie cierpienia pacjenta i polepszenie jakości życia przez rozmowę i nadawanie zrozumienia wewnętrznym konfliktom psychicznym. Odbywa się to w bezpiecznej relacji terapeutycznej opartej o zasadę tajemnicy zawodowej i empatii terapeuty.

Aby psychoterapia była skuteczna potrzebna jest motywacja do zmiany ze strony pacjenta oraz regularność spotkań. Najczęściej odbywają się one raz-dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut.