W pracy z dziećmi kierujemy się zasadą ścisłej współpracy z rodzicami. Pomagamy im lepiej zrozumieć zachowanie i problematykę dziecka, oraz poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, które pojawiają się w rodzinie. Dlatego też zależnie od problemu proponujemy spotkania z dzieckiem, oraz konsultacje z rodzicami w celu pełnego zrozumienia i unormowania sytuacji rodzinnej.

Pomagamy w radzeniu sobie z:

- Nadmierną agresją
- Nadpobudliwością i brakiem umiejętności koncentracji
- Nieśmiałością
- Lękami dziecięcymi
- Nocnym moczeniem
- Częstymi chorobami somatycznymi "bez powodu"
- Niechęcią do spania o wyznaczonej porze lub/i w osobnym pokoju
- Zazdrością o rodzeństwo
- Problemami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
- Kłopotami szkolnymi - wagary, nagle obniżone stopnie

Zależnie od potrzeb współpracujemy też z psychiatrą, pedagogiem i muzykoterapeutą.