On-line Counseling

Regulamin:

Konsultacje on-line są formą pomocy psychologicznej mającej służyć jako metoda pierwszego kontaktu. Wymiana wiadomości drogą elektroniczną nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ze specjalistą psychoterapeutą.

W celu uzyskania porady on-line należy wypełnić poniższy kwestionariusz. Odpowiedź zostanie wysłana możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu 48 godzin od wypełnienia kwestionariusza. Po otrzymaniu odpowiedzi należy wpłacić kwotę 25 zł, obejmującą jednokrotną wymianę maili, na konto:

mBank: 02 1140 2004 0000 3402 3088 6709

W celu zachowania kontroli wpłat w formularzu i w danych na przelewie należy umieścić ten sam, poprawny adres e-mail. Porada jest anonimowa i podawanie danych osobowych nie jest konieczne.

I have read and accepted the On-line Counseling rules.

1) Name:       2) Age:

3) Sex: Woman Man

4) Did You ever use psychological or psychiatric help before?

Yes No

5) Your problem:

6) Your e-mail adress:

7) Confirm Your e-mail adress: